வல்லிக்கண்ணன் கடிதங்கள் 11

வல்லிக்கண்ணன்                                                          சென்னை 6-10-2001

அன்பு மிக்க நண்பர் .... அவர்களுக்கு,

    வணக்கம். உங்கள் 28-9-2001 கடிதம் அக்-1ஆம் தேதி வந்தது. ‘கதை சொல்லி’ இதழ் அக். 3ஆம் தேதி கிடைத்தது. மகிழ்ச்சி. நன்றி. ‘கதை சொல்லி’யை இன்னும் படிக்கவில்லை.

சப்பாத்திக் கள்ளிகளின்  முட்கள்